Blodtryckskontroller

2018-02-01

och provtagning 100kr

Under senaste månaderna har den service som vi givit med gratis blodtryckskontroll blivit en alltför stor belastning för vårdpersonalen. Därför kommer vi att återigen börja ta betalt för blodtryckskontroller som kräver att en undersköterska eller sjuksköterska assisterar dig som besökare.