Psykosociala mottagningen

Du kan få samtalsbehandling för att hantera svårigheter i livet så som stress, ångest, utmattningssymtom, depression, nedstämdhet och smärttillstånd av olika slag.
Du kan även få samtalsstöd i andra svåra livssituationer.
Behandlingen utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT).

Psykolog/Kurator
Samtalsterapeut KBT

Avgift

250 kronor.
Patientavgifter i Jönköpings län 1177.se (nytt fönster)

Information

Läs mer på 1177.se (nytt fönster)

KBT Sara Nilson - Psykolog
 
 

Välkommen att kontakta oss för tidsbeställning och rådgivning: 036-32 88 00