Diabetesmottagning

På diabetesmottagning får du hjälp och kontinuerliga uppföljningar hos diabetessjuksköterska.
Vi kan även hjälpa dig med den mest grundläggande behandlingen för diabetes; kostvanor, fysisk aktvitet och alkohol/tobaks bruk.

Ifall du ligger i riskzon för att drabbas av diabetes (arvsanlag, övervikt, alkohol/tobaksbruk) kan vi även hjälpa dig att reducera din risk att få diabetes i våran livsstilsmottagning.

Fotvård

Alla behöver sköta om sina fötter men för vissa grupper är det särskilt viktigt. Det gäller främst äldre människor, handikappade, diabetiker och reumatiker samt psoriasispatienter.
Vi erbjuder medicinsk fotvård till patienter med kroniska sjukdomar på remiss av läkare.

Välkommen att kontakta oss för rådgivning: 010 - 24 288 00
Fotvården: 036-12 98 12