Fysioterapi = Sjukgymnastik

Här kan du få hjälp med undersökning och behandling av problem i rörelse- och stödjeorganen så som muskler, leder, skelett och nerver. Sjukgymnasten arbetar för att stärka människors hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitering inför livets olika krav. Du får en noggrann undersökning och bedömning av dina besvär samt hjälp med en behandlingsplan. Behandlingen kan syfta till att förbättra rörelse och funktion, lindra smärta eller motivera till fysisk aktivitet.

Manuellterapi Johannes Edlund - Fysioterapeut

Träningsterapi
Stretching med kvalitet
Ortopedisk manuell terapi 1: rygg, nacke, axel, arm, höft och ben.
Ortopedisk medicin basic: pågående utbildning, examen vår 2018.
Idrottsmassage
Triggerpunktsbehandling
Akupunktur för smärtlindring
Svensk klassisk-massage
Finsk klassisk-massage
Progressiv avslappning
Basal kroppskännedom
Ortoser, ledskydd och tejpning