Vaccinations-mottagningen

Vill du vaccinera dig inför utlandsresa? Kontakta oss gärna för rådgivning och tidsbeställning på telefon 036-32 88 00.

Patientavgiften är 250 kronor + vaccinkostnad (gäller även för barn). Kostnaden för vaccination ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård.